Miljøstyrelsens vigtighed for naturen

Miljøstyrelsens vigtighed for naturen

marts 30, 2019 Slået fra Af Redaktion

Miljøstyrelsen blev oprettet i 1972 som en del af Miljøministeriet. På det her tidspunkt i både dansk og international historie, der handlede det om, at vi skulle til at være bæredygtige for første gang.

Og her er Miljøstyrelsen gået hen og blevet et vigtigt organ. Deres opgave er nemlig at sørge for, at vi opretholder en bæredygtig tilgang til naturen her i Danmark.

Dette inkluderer blandt andet, at de skal tage direktiver fra EU og oversætte dem til en dansk kontekst. Når EU eksempelvis siger, at vi skal nedsætte mængden af pesticider, så er det Miljøstyrelsen, som går forrest for at finde ud af, hvordan det bedst kan gøres i en dansk kontekst.

Samtidig er det også Miljøstyrelsen, som er den institution, der skal give os borgere mere viden om miljøet. Dette handler både om, hvordan miljøet har det, hvilke problematiske stoffer kan findes i kosmetik og meget, meget mere.

Miljøstyrelsens foretagende i Danmark

Kort sagt, så er Miljøstyrelsen utrolig vigtig for naturen. For spørgsmål om affald, om forurenende stoffer og meget mere omhandler alle naturen. Hvis vi ikke holder øje med disse ting, så kan de ende i naturen – det er dårligt både for dyr og for mennesker i sidste ende.

Derfor er Miljøstyrelsen et organ, hvis mange opgaver alle munder ud i at skabe et bedre miljø i Danmark. Dette sker i samarbejde med virksomheder, borgere og andre af regeringens organer, så der bedst muligt kan skabes politik, der kan tilgodese natur såvel som dansk borger!