Mere sund livstil, tak

Mere sund livstil, tak

juni 30, 2019 Slået fra Af Redaktion

Det er efterhånden et alment accepteret faktum, at vores livstil i den vestlige verden ikke er sund. Vi bliver ældre end nogensinde, men bliver også mere syge end nogensinde. Og de fleste sygdomme, vi slås med, kommer under kategorien livstilssygdomme. Dvs. at vores usunde livstil direkte er årsagen til, at vi bliver så meget syge.

Sundhed er vores vigtigste og dyrebareste gode. Vores livskvalitet er direkte afhængig af vores sundhed.

Det største sundhedsproblem er overvægt. Vi spiser for meget, vi spiser de forkerte ting, og vi bevæger os for lidt. Gennemsnitsvægten for en mandlig amerikaner er nu tæt på 90 kg!

Bedre sundt end rundt

80%, dvs. 8 ud af 10 voksne mænd i USA er overvægtige. Deraf er ca. 32% svært overvægtige og 7% livstruende svært overvægtige. Målt med BMI har siden 2002 alle mænd i USA været overvægtige med en gennemsnitlig BMI på 28.7. Det skal holdes sammen med, at en BMI på 30 betyder, at man er svært overvægtig.

I EU er prognoserne, at vi omkring 2030 vil være der, hvor amerikanerne er i dag. Overvægt er den største trussel mod vores sundhed overhovedet. WHO kalder problemet ligefrem for en fedmeepidemi, den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden.

Der har været mange initiativer og kampagner imod den voksende overvægt. Men de ser ikke ud til at virke, for tendensen er stadig stigende.

Der er brug for meget mere oplysning om sund livsstil. Der er absolut ingen tvivl, at sund livsstil er vejen til sundhed, og at det er den eneste vej.